© 1991 - 2020 by Abies sistem I Powered by Abies sistem I office@abiessistem.com | Đurović Vasilija Vaka 15, Beograd, Srbija

 

Dobar sadržaj je ključ uspeha 

Kreiramo kvalitetan sadržaj koji drži pažnju publike, podstiče na akciju i prodaje Vaš proizvod.

Bavimo se kreativnom produkcijom i pomažemo

kompanijama i brendovima da upotrebom kvalitetnog

sadržaja postignu bolje rezultate. 

Ostvarite ciljeve

Verujemo da upotreba videa pruža dobre rezultate. Naše iskustvo u video produkciji i razumevanje publike kojoj se obraćamo čini da naši video prilozi budu po meri gledalaca. 

Aktivacija publike

Posebno osmišljenim strategijama i planiranjem produkcije kreiramo  sadržaj koji se obraća pravoj publici, na odgovarajući način i u pravo vreme.

Vaš partner

U saradnji sa klijentima težimo pre svega dugoročnom odnosu.Konstatno sebi postavljamo nove granice i idemo u susret izazovima zajedno sa svima sa kojima sarađujemo i radimo.

PARTNERS AND 

CLIENTS

OUR

SERVICES

Strategija

Strategija je osnov uspešne video produkcije. Naš tim scenarista, reditelja i preducenata strategijski razmišlja i planira aktivnosti u pravcu ispunjenja ciljeva postavljenih od strane klijenta.

 • Strategija kreiranja sadržaja

 • Planiranje

 • Definisanje estetskih standarda

Produkcija

Od detaljnog istraživanja do kreativnog pristupa, od scenarija i storiborda do snimanja i montaže ... sve je u rukama profesionalnog tima. Kao rezultat našeg angažovanja nastaje kvalitetan sadržaj - video, fotografija ili animacija.

 • Storiteling

 • Kreativne ideje

 • Snimanje i montaža

 • Animacija

 • Zvuk

Marketing

Znamo da se  uspeh sadržaja  meri na osnovu broja pregleda ali to je samo početak. Pored toga, plasiranje sadržaja i njegova distribucija su usmereni ka ciljevima  i prilagođeni maksimizaciji efekta u okviru definisanog budžeta.

 • Distribucija saržaja

 • Oglašavanje

 • Optimizacija videa za Youtube

PARTNERS AND 

CLIENTS

KORPORATIVNI VIDEO

PROMOTIVNI VIDEO

TV I ONLINE REKLAME

LIVESTREAMING

SNIMANJE I OBRADA ZVUKA

SNIMANJE DOGAĐAJA

2D / 3D ANIMACIJA

FOTOGRAFISANJE

VIRTUELNE TURE

SNIMANJE DRONOM

STUNNING

3D EXPERIENCE

A new era of virtual tours has arrived. With the 3D Pro2 Matterport camera, we are able to produce a breathless virtual tour in a very short time. Extremely high-quality images and photos, intuitive and easy movement through space, connectivity to social networks, integration of an online store are just some of the options available to customers using Matterport technology.

CALL

US

We are eager to hear your ideas!

Vasilija Đurovića Vaka 15, 

Beograd, Srbija

11077

office@abiessistem.com

+381 63 310 635