top of page

Matis Group Ivanjica 

Korporativni video

Kompanija MATIS je angažovala našu agenciju na produkciji novog korporativnog videa. Veoma obiman i složen projekat koji za cilj ima da MATIS Group, kao jednu od vodećih kompanija u proizvidnji i prodaji nameštaja, predstavi na kvalitetan i adekvatan način.

 

Proizvodni procesi, tehničko-tehnološka opremljenost, standardi kvaliteta, proizvodna postrojenja, korporativna zgrada, magacinski prostor i prodajni saloni čine tematski osnov oko koga smo kreirali scenario za korporativni video.

 

Video

Matis Group Ivanjica

Matis Group Ivanjica

Watch Now
bottom of page